ЕПК или панелно строителство

   ЕПК или панелно строителство – това е вероятно едно от нещата за решаване, с които всеки ден се сблъскват много хора. И двата вида строене могат да се похвалят с внушителен брой положителни характеристики, но в крайна сметка специалистите са тези, които имат по-голяма яснота. И така, ако спрем избора си на едроплощен камофлаж, откъдето идва и съкръщението, трябва да знаем, че това е еквивалент на строежа от типа монолитен. При него се използват железобетон и вертикални и хоризонтални платна, а не на последно място работата протича скоростно и на високи темпове.

    От друга страна панелно строителство ни дава чудесна възможност за жилище, което да е устойчиво и непроменимо през годините от непрестанните влияния на атмосфера, климат и други фактори. По времето на социализма и особено в 80-те години на вече миналия век, в страната е отбелязан истински бум на строеж на сгради от типа панелки. В наши дни много хора продължават да живеят в такива жилища, които макар и да отстъпват по отношение на естетиката например на стъклените или тухлени постройки, най-малкото в две направления си остават ненадминати. Това са съответно по-ниската цена на построяване и високият процент на устойчивост в случай на природно бедствие като земетресения или силен вятър.