Ел табло

Един от най-важните уреди във всяка жилищна или административна сграда несъмнено е ел табло. Без него практически няма как да разчитаме, че ще имаме постоянен приток на ток, така че редица процеси да протичат без затруднения. Достатъчно е само да споменем компютрите за офисите и всички електроуреди за домакинствата. Ако в сградата се получи претоварване на мрежата и като резултат от това късо съединение, подаването на ток със сигурност ще спре за определен период от време. Ситуацията ще се запази до намесата на специалисти, които ще се заемат с отстраняването на проблема. Много е важно таблата за ток в наши дни да отговарят на модерните изисквания за безопасност, което задължава дефектнозащитните токове и предпазителите да присъстват като елементи от цялостната конструкция. Предпазителите са автоматични и играят ролята на прекъсвач, който при спешна ситуация спира подаването на ток, преди напрежението да доведе до възпламеняването на пожари или други бедствия.