Арматура

   Понятието арматура със сигурност е добре известно на всички онези, които работят в сферата на строителството и ремонтите. Също така има и любители, по-известни като домашни майстори, голяма част от работата на които протича пряко в сблъсък с армировката. Това е другото наименование, с което този термин е известен. Техническите му характеристики са много на брой и включват различни неща, но има и такива, които са с първостепенна важност. Най-общо казано, арматура е съвкупност в конструкция, чиято основа е изградена от стомана. В хода на работата тя поема два основни процеса или казано по-точно – усилия. Става дума за съответно опъновите и натискови такива, като и в двата случая е важно те да се изпълняват правилно. Друга типична характеристика на продукта е, че много често върви ръка за ръка с бетона. За да се направи и отлее бетонна плоча, задължително се използва арматура. Това се дължи не на друго, а на обстоятелството, че двете имат много добро сцепление помежду си, което  пък помага доста на строителните работници. Еднаквият коефициент на разширението от типа топлинно пък е още едно от обстоятелствата, способстващи работата между двете. Рязането на дискове е само една от областите, в които арматурата намира приложение – тази дейност е широко разпространена и може да се види всеки ден на различните строителни обекти, покрай които минаваме на път за работа или вкъщи.